fbpx

Our Courses

10 – AI Tools Productivity At Work

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ทำให้หลายธุรกิจนำ AI เข้ามาปรับใช้ ช่วยให้ชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

11 – Resilience At Work

คุณคิดว่าความสำเร็จขององค์กรเกิดจากอะไร? โลกยุคนี้การเปลี่ยนแปลงองค์กร ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล ในการจัดการกับความเครียด 

01 – Winning Mindset

ผู้ชนะคือคนที่อยู่กับความเสี่ยงและตามหาฝันและความสำเร็จของตัวเอง แนวความคิดของความสำเร็จคือการสร้างทัศนคติของผู้ชนะ

04 – Essential Leadership

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญมากๆ ในคอร์สนี้เราจะมาดูกันว่าภาวะผู้นําคืออะไร

07 – How To Overcome Creative Blocks And Boost Creativity

ในคลาสนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีเอาชนะสิ่งที่ปิดกั้น และเพิ่มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และจะมาคุยกันว่า เราจะเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ และอยากชนะสิ่งที่ปิดกั้นความคิดของเราได้อย่างไร