fbpx

10 – AI Tools Productivity At Work

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ทำให้หลายธุรกิจนำ AI เข้ามาปรับใช้ ช่วยให้ชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรนี้จะมาแนะนำเครื่องมือ AI ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น