fbpx

02 – Effective Communication For Success

คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการนำเสนอที่จะส่งผลและสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังของคุณ

ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการนำเสนอ ขั้นตอนการนำเสนอ รวมทั้งการปิดการนำเสนอ และวิธีจัดการกับคำถามและคำตอบจากผู้ฟังหลังการนำเสนอ