fbpx

Work ไม่ไร้ Balance ด้วยคอร์ส Maximize Performance From Home

อยากได้ work life balance แต่ดันได้ work ไร้ balance ยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ต้องทำงานที่บ้าน ยิ่งทำให้เส้นกั้นระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานเบลอเข้าไปใหญ่

ลองเปลี่ยนการทำงานให้ Healthy ขึ้นด้วยการแบ่งเวลาให้ชัดเจน โดยใช้หลัก 8:8:8 ของ โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่กล่าวว่าใน 1 วัน คุณควรมี 8 ชั่วโมง สำหรับการการทำงาน 8 ชั่วโมง สำหรับการพักเบรก และ 8 ชั่วโมง สำหรับการนอนหลับ เมื่อเราพักผ่อนเต็มที่ร่างกายและจิตใจก็พร้อมทำงาน เครียดน้อยลง ผลลัพธ์ดีขึ้น

ลองปรับใช้และหาสมดุลของคุณให้เจอเพื่อการทำงานที่มีความสุขเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่บ้าน ได้ในคอร์ส Maximize Performance From Home คลิก https://theblacksmith.io/courses-overview/626f9ae6-68c9-4d26-9b5c-a80655c09a1a