fbpx

ผู้นำที่เก่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่เก่งด้วยทักษะ Leadership Skill

ในปัจจุบันองค์กรมากมายมีผู้นำเป็นคนรุ่นใหม่ที่ความสามารถระดับหาตัวจับยาก

การเป็น ‘ผู้นำที่เก่ง’ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่แน่นอนว่าคนจะเป็นผู้นำที่ดีได้ ต้องอาศัยคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งกรอบความคิด วิสัยทัศน์ และวิถีปฏิบัติแบบผู้นำ ที่จะทำให้คนคนนั้นแตกต่างจากคนทำงานเก่งทั่วไป

อย่าหยุดอยู่กับที่เพราะคิดว่าตัวเอง ‘ยังเด็ก’ เกินไป โอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้นำนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และคนที่ฝึกฝนตัวเองจนพร้อม คือคนที่จะคว้าโอกาสนั้นได้สำเร็จ